REFERENCIE

Viac ako 20 mil. štvorcových metrov, ktoré sme doposiaľ realizovali v celej Európe, sú dôkazom našej skúsenosti a kvality.

Na Slovensku firma Stavap Plus B s.r.o. zrealizovala od septembra 2007 cca. 10 000 m2.

Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Bosna, Bulharsko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Chorvátsko, Holandsk, Anglicko, Španielsko, Švajčiarsko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Turecko, Ukrajina

Webmaster: ALIANCIA